Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

askman
askman
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlemouse littlemouse
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi vialittlemouse littlemouse
askman
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaikari ikari
askman
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje męczyć przeszłość.
askman
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viadepresja depresja
askman
askman
2717 f7ba
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viajadex jadex
askman

November 17 2017

askman
1740 45b1

November 11 2017

askman
9064 e16f
askman
Mając minę jakby cały miesiąc jej się składał z niedziel.
Reposted fromorchis orchis viamikrokosmos mikrokosmos
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viamikrokosmos mikrokosmos

November 09 2017

askman
3696 7606 500
Reposted fromoutoflove outoflove viairbjarbirb irbjarbirb
askman
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viairbjarbirb irbjarbirb
askman
Więc całuj mnie częściej, bo nie wiem jak będzie..
Reposted fromdashuri dashuri viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 01 2017

askman
4068 d445 500
Reposted fromcelofolia celofolia viaDeborahCurtis DeborahCurtis
askman
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viajessamine jessamine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl