Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

askman
Poza tym chciałbym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię.
— z listu Ryszarda Lassoty do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaBeatingheart Beatingheart
askman
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viausmiechprosze usmiechprosze

October 17 2018

askman
8118 8390
Reposted fromoutoflove outoflove viayourhabit yourhabit
askman
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viaKabrioletta Kabrioletta
askman
5603 2eb7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
1633 50e8
askman
askman
askman
askman
askman
askman
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss viayourhabit yourhabit
askman
Jestem dzieckiem lęku. Jestem dzieckiem śmierci, którą noszę w sobie. Jestem swoją własną samozagładą. Ale jeszcze jestem.
— Pamiętnik narkomanki
Reposted fromwagabunda wagabunda vialadydarkness ladydarkness
askman
0807 109c 500
Reposted frommagicvortex magicvortex vialadydarkness ladydarkness
askman
8082 7bb2
Reposted fromseaweed seaweed vialadydarkness ladydarkness
askman
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromwagabunda wagabunda vialadydarkness ladydarkness
askman
askman
5602 8c1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadydarkness ladydarkness
askman
6324 3c45 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl