Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

askman
1273 6902 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeliveinme beliveinme
askman
2230 d74d
Reposted fromunco unco viabeliveinme beliveinme
askman
askman
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromshibouk shibouk viabeliveinme beliveinme
askman
2947 31a0 500
askman

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej

November 16 2019

askman
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viausmiechprosze usmiechprosze
askman
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
askman
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatediousuncle tediousuncle

November 12 2019

askman
8148 5c28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafuckofcourse fuckofcourse
askman
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
askman
Reposted fromDennkost Dennkost viastarwars starwars
askman
4117 939a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvincible invincible
askman
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
askman
askman
0374 d873 500
Reposted fromcvx cvx via8agienny 8agienny

November 03 2019

askman
6083 4584 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viawszystkodupa wszystkodupa
askman
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty vialaverevind laverevind
askman
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve vialaverevind laverevind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl