Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

askman
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
askman
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
askman

July 11 2017

askman
askman
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
askman
5396 e89b
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoutline outline
askman
5342 64c4
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoutline outline
askman
9053 6058

July 10 2017

askman
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasanders sanders

July 08 2017

askman
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viayeahlow yeahlow
askman
A dokładnie które fakty z mojej biografii pozwoliły ci wpaść na pomysł, że jestem miłą osobą?
— Ilona Andrews – Magia kąsa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabrzask brzask
askman
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabrzask brzask
askman
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty

July 04 2017

askman
1031 efd4
Reposted fromrol rol viahope hope
askman

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viahope hope
askman
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viahope hope
askman
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarock barock vialittlemouse littlemouse
askman
8132 60c8
Reposted fromcalifornia-love california-love viahope hope
askman
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viahope hope
askman
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaintihar intihar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl