Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

askman
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
askman
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
askman

Jakby nasze serca były połączone sznurem. Jesteśmy tylko my. Zawsze byliśmy tylko Ja i Ty. Należymy do siebie. I nigdy nie chciałbym żyć w świecie bez Ciebie. 
— Bates Motel
askman
znowu obnażyłam się za bardzo.
— sml.
Reposted fromsmaller smaller
9107 fa00 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4
9106 8a7c 500

palmandlaser:

From Bathroom Design (1985)

Reposted fromMudfire4 Mudfire4
askman
2349 4cb0 500
perfect
Reposted fromsponzy sponzy viajessamine jessamine

April 27 2017

askman
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viaoll oll
askman
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll
askman
I jak to bywa z ludźmi, którzy wcześnie dojrzewają, nie umieli dorosnąć.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viakrainakredek krainakredek
askman

April 25 2017

askman
Co bym nie zrobił, to wraca.
Reposted fromnoicoztego noicoztego viayourhabit yourhabit
askman
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viayourhabit yourhabit
askman
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki..
— Stanisław Lem
askman
9013 3147
Reposted fromflesz flesz viamikrokosmos mikrokosmos
askman
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
askman
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
askman
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viamadadream madadream
askman
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl