Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

askman
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaintihar intihar
askman
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
askman
Natura tak skonstruowała człowieka, że nic mu się bardziej nie podoba niż to, co traci. Niczego bardziej nie pragnie od tego, co mu się odbiera.
— Krystyna Januszewska
Reposted fromizvi izvi viaintihar intihar
askman
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

February 16 2019

askman
4507 8672
Reposted fromsoupdujour soupdujour viatobecontinued tobecontinued
askman
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
askman
8624 ef2a 500
Nostromo
Reposted fromjodynaa jodynaa viakapitandziwny kapitandziwny
askman
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viakrainakredek krainakredek
askman
8338 a0bb 500
Reposted fromtichga tichga viakrainakredek krainakredek
askman
8428 ec86 500
Tak właśnie
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viakrainakredek krainakredek
askman
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
askman
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
askman
8963 7433 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaID ID
askman
Prawdziwa przyjaźń nie musi się opierać na słuchaniu tej samej muzyki czy lubieniu tych samych ubrań. To, co wspólnie przeżywamy, jest ważniejsze.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
askman
askman

February 12 2019

askman
8081 a354 500
sprawy, które bolą
askman
Czas zawsze mknie najszybciej właśnie wtedy, gdy chcielibyśmy, by stanął w miejscu.
— Penelope Ward - "Mieszkając z wrogiem"
askman
Nauczyłeś mnie, że miłość nie polega na słowach. To konkretne działania. Okazywałeś mi swoją miłość tym, jak na mnie patrzysz, jak mnie traktujesz (...).
— Penelope Ward - "Mieszkając z wrogiem"
askman
0265 12ec
Reposted fromnazarena nazarena viapunisher punisher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl