Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

1796 ba04
askman
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'

September 03 2019

askman
6956 09b4 500
askman
askman
2135 f1aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
askman
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viausagiaddict usagiaddict
askman
0058 0827 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viausagiaddict usagiaddict
askman
1150 58e4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viausagiaddict usagiaddict
askman
askman
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada viamefir mefir
askman
askman
askman
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaKuishi Kuishi
askman
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viaKuishi Kuishi
askman
Kochamy się, lecz nigdy nawet nie wypowiemy tych słów w swoją stronę 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viailoveyou iloveyou
askman
6441 181a 500
Reposted fromnyaako nyaako viausmiechprosze usmiechprosze

August 27 2019

askman
askman
0368 3a80
Reposted fromchief chief viabeliveinme beliveinme
askman
3731 986b 500
Reposted fromRowena Rowena viabeliveinme beliveinme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl