Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

askman
Miłość to dać komuś naładowany pistolet wymierzony w Ciebie i ufać, że nigdy nie pociągnie za spust.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelMojito elMojito
askman
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
askman
- Czytaj, czytaj - szeptała matka, a czasem nawet mnie pogłaskała. - Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zgubionego siebie.
— Mariusz Maślanka "Mam na imię Jestem"
Reposted fromflesz flesz viaelMojito elMojito
askman
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaelMojito elMojito
askman
Szczęście to radość z nowego dnia, bezchmurne niebo w południe i słowo "kocham" na dobranoc.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromtimetolove timetolove viaelMojito elMojito

September 06 2017

September 03 2017

askman

September 02 2017

askman
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viacytaty cytaty
Najpiękniejsze są dni , kiedy potrafimy być tak po prostu bezgranicznie szczęśliwi i sami nie wiemy z jakiego powodu.
— (via cheerful-human)
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

askman
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeliveinme beliveinme
askman
7883 bb1b 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viabeliveinme beliveinme
askman

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
askman
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka

September 01 2017

Najpiękniejsze są dni , kiedy potrafimy być tak po prostu bezgranicznie szczęśliwi i sami nie wiemy z jakiego powodu.
— (via cheerful-human)
askman
0105 5264
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Nie żałuję mojej przeszłości, żałuję czasu, który poświęciłem na niewłaściwe osoby.
— Wiz Khalifa (via relewanty)
Ile razy zatęskniłeś za naszymi rozmowami ?
— My
13.07.17 (via lonelyprincess01)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl