Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

askman
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaampajewska ampajewska
askman
3395 f24f 500
Reposted fromolbaria olbaria viaampajewska ampajewska
askman
Nawet jeśli nie byliśmy razem, wciąż kontrolował rytm bicia mojego serca.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
askman
7565 6bbe 500
askman
askman
askman
askman
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaBeatingheart Beatingheart
askman
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viaBeatingheart Beatingheart
askman
askman
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
askman
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
5196 6acd 500

imaginaryenemy-:

and the night glows (by ~virgile~)

askman
askman
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
askman
askman
askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl